Valdysena

Valdybos nariai

Laura Kairienė

Laura Kairienė

Valdybos narė, valstybės tarnautoja

Kadencija: nuo 2024-03-01 iki 2028-03-01

Kitos pareigos (darbovietės, dalyvavimas valdybos veikloje):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vyriausioji Vilniaus miesto architektė

Išsilavinimas:
VDU Verslo vadybos magistras;
BMI EMBA programa;
VGTU Architektūros bakalauras;
VGTU Architektūros magistras.

Emilija Toleikė

Emilija Toleikė

Nepriklausoma valdybos narė

Kadencija: nuo 2024-03-01 iki 2028-03-01

Kitos pareigos (darbovietės, dalyvavimas valdybos veikloje):
UAB „Pandos“ finansų direktorė

Išsilavinimas:
ISM Ekonomikos Bakalauras;
VU Verslo Finansų Magistras.

Paulius Samoška

Paulius Samoška

Nepriklausomas valdybos narys

Kadencija: nuo 2024-03-01 iki 2028-03-01

Kitos pareigos (darbovietės, dalyvavimas valdybos veikloje):
UAB „Baltics medical“, vadovas;
MB „Familia holding“, narys, vadovas.

Išsilavinimas:
Mykolo Romerio Universitetas Teisės Bakalauras;
ISM Vadovų magistrantūros strateginio valdymo modulis;
Baltic Institute of Corporate Governance – board member education.

Skirmantas Mačiukas

Skirmantas Mačiukas

Nepriklausomas valdybos narys

Kadencija: nuo 2024-03-01 iki 2028-03-01

Kitos pareigos (darbovietės, dalyvavimas valdybos veikloje):
Circle K Lietuva, UAB, generalinis direktorius

Išsilavinimas:
VGTU Aviacijos Institutas bakalauras;
VGTU Transporto ekonomika Magistras;
VU TVM Magistras;
BMI EMBA programa;
Baltic Institute of Corporate Governance – board member education.

Narių atranką į UAB „ID Vilnius“ valdybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Atrankos gairės (Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas.

Vadovybė

Rūta Klevėnė

UAB „Vilniaus planas“ direktorė

Darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 metai 2023 metai 2023 metai
    darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis III Q
Vadovai 5073,57 3 6231,96
Administracijos ir IT grupės darbuotojai 3255,37 11 3394,24
Projektų valdymo darbuotojai 4105,65 8 4247,24
Duomenų centro darbuotojai 3330,84 66 3187,55
Projektavimo ir urbanistikos darbuotojai 2877,02 51 3215,18

Valdybos narių užmokestis

  2022 m. 01 – 09 mėn. 2023 m. 01 – 09 mėn.
Valdybos nariai 48165 80991

Organizacijos struktūra

Darbuotojų atlygio politika

Valdybos kompetencijų matrica

Vadovo atlygio politika

Valdybos sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių 2021 m.

Valdybos sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių 2022 m.

Strateginio planavimo ir stebėsenos politika