Valdysena

Valdybos nariai

Donatas Voveris

Donatas Voveris

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Kadencija:
Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28

Kitos pareigos:

AB „Paystrax“, strategijos vadovas

MB „The squirrel company“, direktorius

Asociacija „ISM Magistrų Klubas“, valdybos narys

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras;
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras;
Vilniaus universitetas, vadybos doktorantas;
BICG valdybos nario sertifikatas

Darius Dulskis

Darius Dulskis

Valdybos pirmininko pavaduotojas, nepriklausomas valdybos narys

Kadencija:
Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28

Kitos pareigos:
UAB „Maxauto Baltic“ vykdantysis direktorius

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras (tarptautinė prekyba);
BICG valdybos nario sertifikatas

Julija Abromavičienė

Julija Abromavičienė

Nepriklausoma valdybos narė

Kadencija:
Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28

Kitos pareigos:
SĮ „Vilniaus miesto būstas“, nepriklausoma valdybos narė

Išsilavinimas:
Kauno Technologijos universitetas, statybos inžinerija, magistras;
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas BI, vadybos magistras;
BICG valdybos nario sertifikatas

Sonata Čapienė

Sonata Čapienė

Valdybos narė

Kadencija:
Nuo 2020-04-03 iki 2024-02-28

Kitos pareigos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės Projektavimo komandos vadovė

Išsilavinimas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, statybos inžinerija, magistras

Lina Melianienė

Lina Melianienė

Valdybos narė

Kadencija:
Nuo 2022-07-01 iki 2024-02-28

Kitos pareigos:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vedėja;
VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas” valdybos narė;
VšĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras” tarybos narė

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, magistras;
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, (projektų valdymo, lyderystės moduliai);
BICG valdybos nario sertifikatas

Narių atranką į UAB „Vilniaus planas“ valdybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Atrankos gairės (Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas.

Vadovybė

Rūta Klevėnė

UAB „Vilniaus planas“ direktorė

Darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 metai 2023 metai 2023 metai
    darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis III Q
Vadovai 5073,57 3 6231,96
Administracijos ir IT grupės darbuotojai 3255,37 11 3394,24
Projektų valdymo darbuotojai 4105,65 8 4247,24
Duomenų centro darbuotojai 3330,84 66 3187,55
Projektavimo ir urbanistikos darbuotojai 2877,02 51 3215,18

Valdybos narių užmokestis

  2022 m. 01 – 09 mėn. 2023 m. 01 – 09 mėn.
Valdybos nariai 48165 80991

Organizacijos struktūra

Darbuotojų atlygio politika

Valdybos kompetencijų matrica

Vadovo atlygio politika

Valdybos sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių 2021 m.

Valdybos sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių 2022 m.

Strateginio planavimo ir stebėsenos politika