Apie bendrovę

1996 metais Vilniaus miesto savivaldybės Taryba, lygiuodamasi į kitas modernias Europos ir pasaulio sostines ir siekdama užtikrinti LR Vietos savivaldos įstatymo vykdymą, įkūrė įmonę „Vilniaus planas“.

Jau 27 metus įmonė miestui teikia teritorijų planavimo, projektavimo, GIS sistemų palaikymo ir priežiūros, inspektavimo bepiločiais orlaiviais bei duomenų valdymo paslaugas.

ID Vilnius misija

Kurti subalansuotą ir inovatyvų miestą teikiant 4P paslaugas: prognozė / planavimas / priežiūra / pasitenkinimas.

Būdami Vilniaus miesto gyvenimo ir plėtros įmone, kaupdami ir analizuodami duomenis, matome miestiečių poreikius ir miesto augimo galimybes.

Tikime, kad siekdami darnaus ir sklandaus miesto vystymosi, įgyvendinsime įmonės viziją tapti intelektualių ir kūrybiškų sprendimų centru sklandžiam miestui.