Vilniaus miesto strateginis planas

2018-01-15

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas – miesto plėtros ilgalaikė strategija su būklės analize, vizija, plėtros prioritetais, tikslais, uždaviniais ir veiksmais. Projekto metu numatyti veiksmų vykdytojai, terminai, įgyvendinimo rodikliai bei lėšų ir žmoniškųjų resursų poreikis. Strateginis planas iliustruotas žemėlapiais-schemomis.

Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas buvo rengiamas penkiais etapais 2001-2002 metais. Pirmojo etapo metu sukurta Vilniaus miesto vizija, antrojo etapo metu atlikta ekonominės ir socialinės būklės analizė, trečiojo – išskirti ilgalaikiai miesto plėtros prioritetai. 2001 metų lapkričio 28 dieną Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Vilniaus miesto vizija iki 2020 metų ir plėtros prioritetai 2002-2011 metams. Ketvirtojo etapo metu pagal išskirtus prioritetus parengtas Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano projektas. Penktojo etapo metu sukurta plano priežiūros sistema, kuri sudaro sąlygas kontroliuoti strateginio plano įgyvendinimą, vertinti įgyvendinimo poveikį miestui ir, prireikus, papildyti ar keisti parengtą strateginį planą.