Vilniaus miesto savivaldybės 2023–2028 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas

2023-11-21

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 1-1656, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2023 – 2028 m. programa. Programos rengimas ir įgyvendinimas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Aplinkos monitoringas – tai  sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė. Programa