Vilniaus miesto darnaus judrumo planas

2018-01-15

Darnaus judrumo mieste planas apibrėžiamas kaip grupė tarpusavyje susijusių priemonių ir integruotų pasiūlymų visoms transporto priemonėms, skirtų patenkinti žmonių bei verslo mobilumą dabar ir ateityje. Pagrindinis jo skiriamasis bruožas – planas rengiamas ne konkrečiai transporto rūšiai ar vietovei, o žmogui, gyvenančiam ir(ar) dirbančiam bei judančiam mieste ir jo prieigose.

SĮ “Vilniaus planas” suburta komanda rengia Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judrumo planą, kuriuo siekiama užtikrinti judrumo sistemos tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.

Pagrindiniai plano rengimo ir įgyvendinimo etapai apima įvairius tyrimus ir priemonių įgyvendinimą. Plane suplanuojami ir numatomi sprendimai:

  • užstatymo reguliavimas, transporto ir judrumo planavimo integravimas į teritorijų planavimą;
  • visuomeninio transporto paslaugų gerinimas (tinklo rišlumo, svarbiausių transportinių ryšių užtikrinimas, greitojo transporto paslauga, integruoti bilietai ir kt.) ir populiarinimas;
  • kelionių pėsčiomis ir dviračiu skatinimas (tinklo rišlumo, elementarios infrastruktūros užtikrinimas, socialinės infrastruktūros planavimas pėsčiomis/dviračiais pasiekiamais atstumais ir kt.);
  • krovininio ir tranzitinio transporto judėjimo valdymas; automobilių statymo ir laikymo mieste ir jo prieigose politika (apmokestinimo sistema, kombinuoti su visuomeniniu transportu terminalai ir kt.);
  • kelių/ gatvių apmokestinimo politika; eismo nuraminimo priemonės (lokalūs projektiniai sprendiniai gyvenamosioms teritorijoms, tokie kaip vienpusis eismas, greitį mažinančios priemonės ir kt.);
  • ekologiško kuro ir transporto priemonių skatinimas; neįgaliųjų, vyresnių, mokinių judėjimo mieste klausimai (atitinkama infrastruktūra, informacinės priemonės, sąmoningumo renginiai ir kt.);
  • įvairūs kiti pagal miesto problematiką aktualūs uždaviniai.