Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas

2018-01-15

Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas – pats svarbiausias Vilniaus apskrities kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatyta Sostinės regiono perspektyvinė urbanizacijos strategija.

Bendrojo plano sprendiniai priimti atsižvelgiant į Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo plano koncepciją, aprobuotą Vilniaus regiono plėtros taryboje 2006 m. gruodžio 19 d., ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo proceso rezultatus. Vertinimo eigoje nustatytos ir pasirinktos tinkamiausios apskrities teritorijos vystymo alternatyvos, aptartos jų pasirinkimo priežastys. Teritoriniai funkciniai prioritetai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius ir atsižvelgiant į Vilniaus ir Kauno dvimiesčio idėją.

Bendrojo plano numatomos strateginės vystymo kryptys, erdvinės raidos koncepcija parengtos 20 metų, o konkretizuoti sprendiniai – 10 metų laikotarpiui. Lietuvoje parengtas antras tokio lygmens patvirtintas bendrasis planas (po Šiaulių apskrities), paruoštas pagal mūsų įmonės specialistų sukurtą metodiką.