Rasų kapinių tvarkymo projektas

2018-01-08

Pavadinimas: Rasų kapinių tvarkymo projektas
Vieta: Rasų g. 32
Projekto tipas: Teritorijos tvarkymas

Parengtas Rasų kapinių tvarkymo projektas. Projektavimo užduotis sutelkta būtent į senąsias Rasų kapines, kuriose yra 243 kultūros paveldo objektai (visose Rasų kapinėse ─ 263 kultūros paveldo objektai).

Didelė SĮ “Vilniaus planas” tyrimų dalis buvo kultūros paveldo objektų Rasų kapinėse esamos būklės fiksavimas: suinventorizuoti kolumbariumai, šeimų kapai, atliktas Rasų kapinių skaitmeninimas. Atlikti koplyčių fasadų ir interjero polichromijos tyrimai, pagal kuriuos siūloma atkurti šešias kapinių koplyčias. Parengtas Rasų kapinių želdynų tvarkymo planas. Pagal projektą bus tvirtinami laidojimo rūsių pamatai, konservuojamos ir restauruojamos sienos bei perdangos, konservuojami paminklai bei meno objektai, metalo gaminiai, atliekamas takų ir laiptų dangų remontas, atstatomos išvirtusios atraminės sienelės ir perdangos.