„Rail Baltica“ geležinkelio dalies linijos vystymo planas

2023-11-21

Planavimo tikslai:

  • Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.
  • Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu susipažinti galima čia.