Invazinių augalų atpažinimas (BeOpen)

2023-11-20

2023 m. pradžioje startavusiame Europos Sąjungos (ES) organizuojamame tarptautiniame projekte
„BeOpen“, bendrovė „Vilniaus planas“ atstovauja Vilnių, Lietuvą ir Šiaurės Europą, sprendžiant
invazinių augalų aptikimo ir plitimo prognozavimo klausimus.
Projekte „BeOpen“ iš viso dalyvauja 18 partnerių iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Lietuvos,
Portugalijos. Projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiamos įvairios aštuoniems Europos miestams,
tarp jų ir Vilniui, aktualios problemos, susijusios su judumu, miestų saugumu, aplinkosauga,
stichinėmis nelaimėmis, eismo tarša, oro kokybe, invazinėmis rūšimis.
Tai pirmasis toks projektas, jungiantis 18 skirtingų įmonių iš 6 skirtingų valstybių ir skirtas sukurti
įvairias problemas sprendžiančias technologijas, padaryti jas prieinamas kiekvienam Europos
Sąjungos gyventojui, pritaikomas skirtingiems miestams ar valstybėms bei atverti sukauptus
duomenis visuomenei. Projekto metu sukurtomis technologijomis bei įgyta patirtimi visi jo dalyviai
dalinsis tarpusavyje, tad tai yra puiki galimybė susipažinti su gerąja kitų šalių praktika.
Vilnius, dalyvaudamas projekte, pasirinko iš esmės spręsti invazinių augalų plitimo, o ypač
Sosnovskio barščių problemą. Sostinėje renkama informacija apie invazinių augalų augavietes, o
sukauptą informaciją išanalizavusi miesto savivaldybė ne tik spręs, kaip efektyviau juos naikinti, bet ir
savo patirtimi dalinsis su kitomis ES šalimis.
Aptinkant invazinių augalų plotus bus pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pirmiausia jam apmokyti bus
surenkami ir susisteminami duomenys apie šiandien žinomas vietas, kur auga šie invaziniai augalai, jų
plotus.
Nagrinėdamas šią informaciją, dirbtinis intelektas išmoks atskirti, kaip atrodo Sosnovskio barščių
augavietės ir vėliau pats galės aptikti jas ar pavienius augalus. Visi surinkti ir apdoroti duomenys bus
atveriami visuomenei, kad gyventojai galėtų įsivertinti, kokia situacija su šiais augalais yra jų
gyvenamojoje aplinkoje, kokia tikimybė, kad invazinių augalų galėtų atsirasti jų sklypuose.