Korupcijos prevencija

Savo veikloje ID Vilnius diegia aukščiausius skaidrumo, atskaitingumo ir etikos standartus bei netoleruoja jokių korupcijos apraiškų.

Bendrovėje už korupcijos prevenciją atsakinga Teisės ir atitikties vadovė  Ingrida Gabytė – Raulynaitė, el. p. ingrida.raulynaite@idvilnius.lt

Praneškite apie pažeidimus įmonėje

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą įmonėje (rengiamą, daromą ar padarytą), taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus.

Pranešti galite el. paštu: pranesk@idvilnius.lt

Iš Jūsų gautus pranešimus nagrinės atsakingas darbuotojas. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiklą arba pranešimą apie nebūtą nusikaltimą.