Sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 14 ir Nr. 15 sprendinių viešas svarstymas

2024-04-30

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:168) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0171:177) (TPD Nr. K-VT-13-22-946).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 1.43 ha teritorija tarp Bendorių ir Benykštaičių gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A30-3970/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-2130/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ID Vilnius“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, esant poreikiui sklypus apjungti ar keisti jų ribas, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus bei planuojamos teritorijos paėmimą visuomenės poreikiams. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-05-14 iki 2024-05-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. KVT-13-22-946, dokumento Nr. REG326778), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas G. B.telefonu +370 685 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@idvilnius.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami nuo 2024-05-14 iki 2024-05-28 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Pašilaičių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Žemynos g. 1, Vilniuje. Viešas svarstymas įvyks 2024-05-28 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/Tarande

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-946) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

_Aiškinamasis raštas VP22-572 09. Pagrindinis brėžinys M500 – 2024-03-12 10. Inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys M500 – 2024-03-12

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą