Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Aušrinės g. 10A sprendinių viešas svarstymas

2024-05-02

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aušrinės g. 10A (kadastro Nr. 0101/0131:867) (TPD Nr. K-VT-13-23-676)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Aušrinės g. 10A

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 30-1802/23

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ID Vilnius“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: suformuoti žemės sklype optimalią teritorijos užstatymo urbanistinę struktūrą ir nustatyti žemės sklypo naudojimo būdus ir privalomus bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, numatyti
susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų ryšius

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-04-30 iki 2024-05-15 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. KVT-13-23-676, dokumento Nr. REG303304), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas G. B. telefonu +370 685 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@idvilnius.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami nuo 2024-04-30 iki 2024-05-15 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Verkių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks 2024-05-15 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/Ausrines10A

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-676) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

_Aiškinamasis raštas VP23-210 08. Pagrindinis brėžinys.VP23-210 – 2023-11-07 09. Inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys.VP23-210 – 2024-03-13

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą