Flamandų g. detalaus plano viešas svarstymas

2024-03-05

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 4,8 ha teritorijos prie Flamandų gatvės detalusis planas. TPD Nr. K-VT-13-23-99

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 4,8 ha teritorija, į kurią patenka sklypai (kadastro Nr. 0101/0158:638, Nr. 0101/0158:2558, Nr. 0101/0158:2559).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-11-14 Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo pasitarimo miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais protokolas Nr. 28-285/22(1.2.13E-T1); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-01-26 Nr. A30-336/23 „Dėl apie 4,8 ha teritorijos prie Flamandų gatvės detaliojo plano organizavimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „ID Vilnius“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, el. paštas: info@idvilnius.lt, projekto vadovas N. S., tel. +37060204667, el. paštas: nerijus.siciunas@idvilnius.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: tikslinti gatvių raudonąsias linijas, sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:638) paimti visuomenės poreikiams ir nustatyti visuomeninės paskirties teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei teritorijos naudojimo būdus ir naudojimo reglamentus, likusiai teritorijai nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2024-03-14 iki 2024-03-29 Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-23-99).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas svarstymas – susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024-03-29 d. 16:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://cutt.ly/0wM40elt

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda: Aiškinamasis raštas  Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:  

Teikti pasiūlymą