Vilniaus senamiesčio specialusis planas: pristatytas esamos būklės įvertinimas 

2023-12-22

vilniaus senamiescio specialusis planas id vilnius

Gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybėje visuomenės atstovams pristatytas rengiamo Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos specialiojo plano esamos būklės įvertinimas.

Susitikimo metu apžvelgti įvertinti teisiniai dokumentai ir nagrinėjamos teritorijos brėžiniai, pristatytos įvertinimo išvados.

Dalyviai kviesti aptarti Vilniaus senamiesčio esamos būklės įvertinimo išvadas ir suformuoti savo pastebėjimus bei pasiūlymus Vilniaus senamiesčio specialiajam planui. Susitikime dalyvavo 29 asmenys, registravosi – 44.

Susitikimo turinys

Esamos situacijos įvertinimo bylą sudaro grafinė ir tekstinė medžiaga. Grafinę dalį sudaro 12 brėžinių, kuriuose analizuojama: teritorijos ribos ir vertingosios savybės, erdvinė struktūra, morfotipai, užstatymo tankis, kultūros paveldo objektų schema, Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonio esamų kultūros paveldo objektų schema, senamiesčio ir jo apsaugos zonoje galiojantys kiti teritorijų planavimo dokumentai, archeologija, reljefas, ir esamų želdinių įvertinimas.

Tekstinėje dalyje aprašytas atlikto Vilniaus senamiesčio esamos būklės įvertinimo apibendrinimas, pateiktos 5-ios pagrindinės esamos būklės įvertinimo išvados:

1. Buvusio vertingo užstatymo vietos neįskaičiuotos į užstatymo tankį;

2. Skirtingi morfotipai Vilniaus Bendrajame plane ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte (toliau – aktas);

3. Neatliekamas atliktų tyrimų susisteminimas ir neužtikrinamas prieinamumas;

4. Akte nepakankamai išplėtota Vientisumo sąvoka;

5. Reikalingi akto patikslinimai.

Su visa esamos situacijos įvertinimo byla galima susipažinti Kultūros paveldo departamento puslapyje (meniu pasirinkti „veiklos sritys“, tada – „specialieji planai“): https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialieji-planai/informacija

Gautos pastabos ir pasiūlymai

Pristačius esamos būklės įvertinimo rezultatus pereita prie atviros diskusijos, visi norintieji galėjo užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Išsakytas pastabas galima apibendrinti į dvi grupes:

1. Pastabos dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano turiniui keliamų uždavinių ir išeities duomenų (kritikuotas Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas) (Nr. KPDRM2014/26), siūlyta į uždavinius įtraukti Vilniaus senamiesčio pokyčio vertinimo ir/arba kultūros paveldo objektų monitoringo schemos parengimą ir kt.).

2. Pastabos atliktam esamos būklės įvertinimui (siūlymai patikslinti medžių schemą, konkrečių sklypų atstovų pasiūlymai dėl sklypų paskirties keitimo, siūlymai dėl saugomos teritorijos ribų keitimo ir kt.).

Kas vyks toliau?

Po įvykusios diskusijos planavimo organizatorius, Kultūros paveldo departamentas, ir plano rengėjas „ID Vilnius“ įvertins gautas visuomenės pastabas ir esamos būklės įvertinimo rezultatus, iškeltus probleminius klausimus.

Apie priimtus sprendimus dalyvavę visuomenės atstovai bus informuojami elektroniniais laiškais, taip pat informacija bus paskelbta Kultūros paveldo departamento puslapyje: https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialieji-planai/informacija

Gruodžio 19 d. susitikime dalyvavo atstovai iš šių organizacijų:

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, Lietuvos Kultūros politikos institutas, Kultūros paveldo ekspertų asociacija, Valstybinė kultūros paveldo komisija, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos Kultūros tyrimų institutas, MRU Teisės Mokykla, Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyrius, Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjunga, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus kino biuras, VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyrius ir vyr. architektės skyrius, Paplaujos bendruomenė, Užupio bendruomenė, Senamiesčio seniūnija, Šnipiškių seniūnija, Žvėryno seniūnija, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, Lietuvos istorijos institutas, asociacija „Išsaugokime Vilniaus medžius“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus universiteto istorijos fakultetas, asociacija „Istorinis miestas“, Lietuvos restauratorių asociacija.