Vilniaus oro taršos rodikliai ir ateities prognozės – vienoje sistemoje

2021-11-25

Vilnius – vienas iš žaliausių miestų Europoje, nuolat stebi miesto oro kokybę ir atveria svarbiausius aplinkosauginius rodiklius visuomenei. Vilniaus miesto interaktyvių žemėlapių sistemoje nuo šiol galima rasti aplinkos oro taršos temą, kurioje atverti svarbiausi sostinės oro kokybės rodikliai.

Interaktyviame žemėlapyje – Vilniaus oro kokybės prognozės, ankstesnių metų oro teršalų tyrimų koncentracija, nuorodos į išsamias oro kokybės ataskaitas apie namų ūkių ir intensyvių gatvių keliamą taršą.

Vilniaus oro taršos scenarijus 2025-iems metams

Kurdami aplinkos oro kokybės sistemą, SĮ „Vilniaus planas“ specialistai analizavo dabartinius bei istorinius oro kokybės duomenis. Rengdami Vilniaus miesto savivaldybės oro kokybės valdymo programą, specialistai, drauge su SIA „ELLE“ ir Vilnius Tech, parengė aplinkos oro taršos prognozę 2025-iesiems.

„Sistema svarbi tiek vertinant esamą padėtį, tiek įgyvendinant aplinkos oro kokybės valdymo programą. Pasitelkę turimus duomenis atlikome analizę ir šiandien vilniečiams pateikiame ne tik istorinius oro taršos matavimų duomenis, bet ir taršos sklaidos prognozę 2025-iems metams. Parengus prognostinį scenarijų, lengviau parinkome priemones Vilniaus miesto oro kokybės valdymo programai. O įvertinę pagrindinius veiksnius, tokius kaip naujas statybas ir gatves, ūkinės veiklos objektus ir šildymo būdą, ir atlikus tyrimus, matome, jog ateityje Vilniaus laukia geresnė oro kokybė.“ – komentuoja SĮ „Vilniaus planas“ aplinkos duomenų analitikė Agnė Eigminienė.

Siekiant įgyvendinti prognozuojamus aplinkos oro kokybės pokyčius, didžiausiu prioritetu tampa transporto emisijų mažinimas, netaršių judumo būdų ar elektra varomo transporto skatinimas. Ne mažiau svarbus nuoseklus miesto aplinkos gerinimas – želdinimas, intensyvus gatvių valymas ir laistymas, statybviečių kontrolė. Nuoseklus miesto planavimas, atsižvelgiant į taršos zonas, taip pat atsinaujinančios energijos plėtojimas, taupaus ir tvarus energijos vartojimo skatinimas. Tikimasi, kad laikantis šių kriterijų, aplinkos oro kokybės vertės 2025 m. Vilniuje nebus viršijamos.

Istoriniai duomenys ir dabartinės situacijos atvaizdavimas – vienoje sistemoje

Sistemoje atvaizduoti duomenys leidžia įvertinti skirtingų veiklų įtaką oro kokybei. Net 10-yje mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartaluose buvo atlikti tyrimai ir įvertinta individualiai besišildančių namų ūkių sukeliama oro tarša. Specialistai pastebi, kad teršalų koncentracijai prie namų ūkių turi įtakos pasirinktas šildymo būdas, bei meteorologinės sąlygos.

Interaktyvioje aplinkoje gyventojai taip pat gali įvertinti 2019 m. vykdytus oro taršos tyrimus prie gatvių. Specialistai vertindami oro taršą prieš ir po gatvių valymo, atliko tyrimus 8-iose miesto gatvėse, skirtingais pavasario ir vasaros sezono laikotarpiais. Nors atliekant tokius tyrimus sudėtinga atrasti identiškas aplinkos sąlygas ir lyginti rezultatus tarpusavyje, aplinkos duomenų analitikai rekomenduoja gatvių valymą ir purvo surinkimą organizuoti vos pasibaigus žiemos sezonui ir tokiu būdu maksimaliai sumažinti pakeltą aplinkos taršą.

Norintiems stebėti esamą oro taršą ar paskutinių metų pokytį – pateikiami skirtingų oro teršalų metiniai rodikliai, stebimi valstybinėse oro kokybės tyrimų stotyse, atvaizduoti oro taršos modeliavimo rezultatai, kuriais dalinasi Aplinkos apsaugos agentūra. Sistema leidžia analizuoti anglies monoksido, sieros dioksido ir daugelio teršalų rodiklius 2014-2020 m. periodu, o greitu metu bus papildyti ir 2021 m. rodmenys.