Vilniaus miesto bendrasis planas

2021-06-02

Pavadinimas: Vilniaus miesto bendrasis planas
Vieta: Vilniaus miestas
Projekto tipas: Teritorijų planavimas

2021 m. birželio 2 d. sostinės Taryba patvirtino Vilniaus miesto bendrąjį planą (BP), kurį SĮ „Vilniaus planas“ rengė nuo 2016 m.

Remiantis sukurtu bendruoju planu miestas bus patogesnis pėstiesiems ir dviratininkams, daugės žaliųjų plotų, o pastatų aukštis bei kokybė bus kontroliuojami griežčiau. Plane nugulė pagrindinės miesto strateginės kryptys: darnus judumas, patogūs gyvenamieji rajonai, pietinio Vilniaus plėtra.

BP sprendiniai parengti remiantis naujausiais miesto raidą atspindinčiais statistiniais duomenimis, aktualiomis miesto raidos prognozėmis, realią padėtį atspindinčio miesto skaitmeninio 3D modelio duomenimis.

Dokumentai

Įsakymas dėl Bendrojo plano keitimo pradžios (vilnius.lt nuoroda)

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa
Įsakymo priedas nr. 1 Planuojama teritorija
Įsakymo priedas nr. 2 Nagrinėjama teritorija

Skelbimas “Pradedamas rengti Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo plano keitimas” (vilnius.lt nuoroda)