Atlikta Pasakų parko analizė: neatskleistas potencialas, istorijos ir legendos

2023-10-25

Ar žinojote, kad 1987 m. atidarius Pasakų parką, jame stovėjo medinė pilis? Jos fragmentus galite pamatyti archyviniame režisieriaus V. Blinstrubo filme „Pasakų šventė“ . Šis archyvuose rastas ir skaitmenizuotas filmas – dalis atliktos Pasakų parko esamos situacijos analizės rezultatų.

Su visa Pasakų parko analize galite susipažinti čia.

Pasakų parko esamos situacijos analizę 2023 m. gegužės – spalio mėnesiais atliko SĮ „Vilniaus miesto parkai“ kartu su UAB „Vilniaus planas“.

Analizės metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra šio parko įkūrimo istorija ir kaip parku šiandien naudojasi miestiečiai. Siekiant šių tikslų pasitelktos įvairios priemonės, tarp kurių:

  • pasivaikščiojimai parke su teritorijos lankytojais 2023 birželio ir liepos mėnesiais;
  • Pokalbiai su buvusia Lietuvos dailininkų sąjungos Skulptorių sekcijos pirmininke, skulptore Aušra Jasiukevičiūte ir Lietuvos tautodailinkų sąjunga;
  • Archyvų apie Pasakų parką paieška;
  • Internetinė gyventojų apklausa (516 respondentų);
  • Parko skulptūrų inventorizacija;
  • Parko stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė.

Kalbantis su parko lankytojais ir žvelgiant į surinktus duomenis autoriai pastebėjo, kad Pasakų parkas – pilnas istorijų, kurias pasakoja parke besilankantys žmonės, medinės pasakų personažų skulptūros ir jų autoriai, čia esanti gamta. Todėl analizės rezultatai sudėlioti į tris tematines dalis – parko istorijos gamtoje, mene ir žmoguje.

pasaku parkas

Atlikta parko analizė yra šiuo metu rengiamos Pasakų parko galimybių studijos dalis. „Vilniaus miesto parkų“ rengiama galimybių studija turėtų pateikti galimą Pasakų parko atnaujinimo ir priežiūros scenarijų.

Įgyvendinant galimybių studiją, remiamasi tiek  kraštovaizdžio architektų, miškininkų, skulptorių ir kitų specialistų rekomendacijomis, tiek ir parko lankytojų poreikiais, jų patirtimis ir lankymosi įpročiais.

Atlikus esamos situacijos analizę, 2023 m. spalio 5 d. prie Pasakų parko įsikūrusioje Karoliniškių seniūnijoje vyko kūrybinės dirbtuvės. Jų metu Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto parkų specialistai kartu su miestiečiais aptarė atliktos analizės rezultatus, diskutavo apie esamų skulptūrų išsaugojimą, galimas parko funkcines zonas, tranzitines erdves ir kitas problemas bei galimybes.

Apibendrinus dirbtuvių rezultatus, jais bus pasidalinta viešai Vilniaus miesto savivaldybės naujienų skiltyje.

Gyventojai turintys idėjų Pasakų parkui ar pastabų atliktai analizei, gali kreiptis į „Vilniaus miesto parkus“ elektroniniu paštu: idejosparkams@vilniausparkai.lt